Nëse jeni të interesuar për të regjistruar biznesin Tuaj pranë Bashkisë Mirditë, klikoni në manualin dhe videon e mëposhtme për udhëzime.

Manual “Si të regjistrojmë një biznes në Bashkinë Mirditë”