“Dua edhe unë një strehëz!” është një nismë e Kryetarit të Bashkisë Mirditë Z. Ndrec Dedaj, për t’u implementuar coveri videopërmes Fondacionit për Zhvillimin e Mirditës. Qëllimi i projektit është rikonstuksioni i banesave të 50 familjeve me vështirësi ekonomike dhe probleme sociale. Fillimisht janë identifikuar 130 familje, por 50 prej tyre kanë nevoja urgjente për rikonstuksion banesash.

Kushdo që dëshiron të dhurojë, mund të kontribuojë në llogaritë:

Fondacioni për Zhvillimin e Mirditës

Banka Kombëtare Tregtare

IBAN LEKË: AL8320515616000222CLTJCLALLJ

IBAN EURO: AL4520515616000222CLTJCFEURC

IBAN DOLLAR: AL0820515616000222CLTJCFUSDF

www.bashkiamirdite.gov.al  |  fzhm@bashkiamirdite.gov.al |  fond.fzhm@gmail.com

Video ndërgjegjësuese e projektit: