• Godina e shërbimeve për qytetarët-punime shtese, Rrëshen”   (2 muaj)
 • Blerje ushqime për institucionet shkollore dhe parashkollore të Bashkisë Mirditë” (10 muaj)
 • Zhbllokim i rrugëve nga akulli dhe dëbora, në Bashkinë Mirditë  (10 ditë)
 • Blerje fuoristradë, PICK UP Dopio Kabinë, për Bashkinë Mirditë” (10 ditë)
 • Rehabilitim i Skemes Ujitese te Ujembledhesit Malaj-2 (Faza 3)”   (3 muaj)
 • Rikonstruksion i plote i kompleksit te godinave 1,2,3 shkolla ‘Pashko Vasa’ Rreshen” (6 muaj)
 • “Rikonstruksion dhe sistem ngrohje, palester dhe sistemim ambjenti Shkola e Mesme (4 muaj)
 • Mbikqyrje e punimeve ne objektin ’Rehabilitim i skemes ujitese Ujembledhesi Malaj-2 (Faza 3)” Mirdite  (3 muaj)
 • Mbikëqyrje e punimeve për objektin ”Rikonstruksion i plote i kompleksit te godinave 1,2,3 shkolla ”Pashko Vasa” Rrëshen (6 muaj)
 • Mbikëqyerje e punimeve për objektin ”Rikonstruksion dhe sistem ngrohje, palestër dhe sistemim ambjenti Shkolla Mesme e Bashkuar ”Ndrec N.Gjoka Fan, Mirditë” (4 muaj)
 • ­Blerje mish për institucionet shkollore dhe parashkollore të Bashkisë Mirditë” (12 muaj)
 • Blerje buke për institucionet  shkollore dhe parashkollore të Bashkisë Mirditë” (12 muaj)
 • Instalim furnizim me energji elektrike (tm+tu) godina e bashkisë Mirditë, Rrëshen  (20 dite )                                        
 • ­Blerje dru zjarri + prerje dhe tranport, për institucionet arsimore të Bashkisë Mirditë (6 muaj)