• Liçensë dhe çertefikatë transporti për transport udhëtarësh me taksi.
  • Liçensë dhe çertefikatë transporti për transport udhëtarësh me linjë të rregullt qytetëse.
  • Liçensë dhe çertefikatë transporti për transport mallrash për të trëtë dhe me qira Brenda vendit.
  • Çertefikatë për transport mallrash brenda vendit për llogari të vet.
  • Autorizim për parkim të rezervuar.
  • Autorizim për tregtim me pakicë të karburanteve,të gazit dhe n/profukteve të tyre.
  • Autorizim për tregtim të lëndëve djegëse.