Shërbime në fushën e Infrastrukturës dhe shërbimeve publike
 Shërbimi i Ndriçimit Publik.– Shërbimi i pastrimit Publik.
– Mirëmbajtje e varrezave publike dhe të dëshmorëve.
– Mirëmbatjen e sinjalistikës rrugore.
– Mirëmbajtje e lyerje të obejkteve arsimore.
– Shërbimi i trasnportit.
– Mirëmbajtje e rrugëve në territorin e bashkisë Mirditë.
– Mirëmbajtje e hapësirave të gjelbërta.