• ”ULEZA NDERTIM” Shpk    J67902928O
 • ”Zef BIBA”, Mirditë   L49427001E
 • AEK MUNELLA”shpk, Mirditë         J98926001P
 • ”CLASSIC” shpk , Kashar, Tiranë    J91909004J
 • ”AEK MUNELLA” shpk , Mirditë      J98926001P
 • ”ULEZA NDERTIM” shpk,  J67902928O
 • ”Kthella” shpk,  Rrëshen, Mirditë, J69303023D
 • BOE ”ANGERBA” shpk  &  ”ERALD-G” shpk
 • ERALD-G shpk     K36306784K
 • A.SH. Engineering shpk       L31617003F
 • Fran Dodaj, pf, Mirditë,  K39010019Ë
 • Valjeta Ndoj, pf , Mirditë,   K58721011L
 • “ULEZA NDERTIM” SHPK, TIRANE,  J 67902928 O
 • ”Gjergj Buça, pf , Durres    K31331547R