Category
 • Home
 • Archive by category "NJOFTIME"

Njoftim mbi mbarimin e afatit te pageses se takses familjare

 • Publikuar më: 30 Janar, 2019
 • 0

TË NDERUAR  TAKSAPAGUES TË BASHKISË MIRDITË Ju  njoftojmë qe ka mbaruar afati per pagesen e takses familjare. Per cdo vonese në pagesën e taksave familjare do te perllogariten gjoba dhe kamatevonesa. Afati i fundit per detyrimet vendore per vitin 2018 eshte data 31 Mars 2019  . Per detyrimet e prapambetura vendore te viteve 2016-2017 ka …

Lexo të plotë

Si të paguajnë Taksat qytetarët

 • Publikuar më: 30 Janar, 2019
 • 0

Pagesa e Taksës mbi Ndërtesën: Për kategorinë “Ndërtesa banimi” (nënkupton banesën në pronësi ku taksapaguesi ka banimin e zakonshëm)kategorinë “Ndërtesa në pronësi më shumë se një banesë” (taksapaguesit të cilët kanë në pronësi më shumë se një banesë),”Ndertesa ne perdorim (kontrate qiraje) detyrimi paguhet në 4 keste të barabarta përkatësisht nga çdo familje,. Shuma e …

Lexo të plotë

Njoftim mbi dorezimin e kopjes se dokumentit te pronesise, ku ushtroni aktivitetitin e bisnesit

 • Publikuar më: 30 Janar, 2019
 • 0

NJOFTIM TË NDERUAR  TAKSAPAGUES TË BASHKISË MIRDITË Në zbatim të VKM nr 132 datë 07.03.2018 pika 9 “Regjistri qendror i bazës së të dhënave të pasurisë së paluajtshme kadastra fiskale) ju drejtohemi ju, -Pronarët e ndërtesave, përdorues të ndërtesave , qytetarë që kanë ndërtesen në proces legalizimi apo qytetare që nuk kanë asnjë nga sa …

Lexo të plotë

FTESE “Për dëgjesë publike” dhe Grafiku për dëgjesa publike për buxhetin dhe treguesit fiskale e vitit 2019

 • Publikuar më: 07 Nëntor, 2018
 • 0

___________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ FTESE “Për dëgjesë publike”   Në kuadër të hartimit dhe miratimit të Buxhetit te Bashkisë  dhe Treguesve Fiskalë për vitin 2019 , Bashkia Mirditë nëpërmjet Drejtorisë Menaxhimit Financiar dhe të Buxhetit Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore, ka filluar diskutimin dhe dëgjesat publike në të gjitha Njësitë Administrative sipas një grafiku të miratuar. …

Lexo të plotë

Ftesë për dëgjesa publike

 • Publikuar më: 01 Dhjetor, 2017
 • 0

Mbështetur në ligjin 139/2015  “Për vetëqeverisjen vendore”, në ligjin Nr. 9936 datë 26.06.2008 “ Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqiperise” të ndryshuar, në ligjin nr. 68/2017  “Për financat e vetëqeverisjes vendore , ju njoftojmë se dëgjesat publike për Buxhetin e vitit 2018 do të bëhen  sipas grafikut të mëposhtëm. Ju mirëpresim!

Lexo të plotë

Ftesë për dëgjesë publike

 • Publikuar më: 07 Nëntor, 2017
 • 0

Në kuadër të hartimit dhe miratimit të Treguesve Fiskalë për vitin 2018, Bashkia Mirditë ka filluar diskutimin dhe dëgjesat publike në të gjitha Njësitë Administrative. Bashkia Mirditë fton përfaqësues të bizneseve dhe qytetarët për të marrë pjesë dhe shprehur mendime e sugjerime, sipas grafikut të dëgjesave që do të zhvillohen nga Drejtoria e Taksave dhe …

Lexo të plotë

Aktivitet në Rrëshen/ Projekti Evropian dhe Anëtarësimi i Shqipërisë në BE

 • Publikuar më: 02 Nëntor, 2017
 • 0

EU Policy Hub/Forumi i Politikave të Integrimit i cili përfaqësohet nga profesionistë të rinj të cilët promovojnë, monitorojnë dhe komunikojnë procesin e Integrimit të Shqipërisë ka ndërmarrë një cikël aktivitetesh në nivel kombëtar në kuadër të promovimit të Manualit për Qytetarët “Anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Për këtë qëllim, EU Policy Hub do të …

Lexo të plotë

Seminar Trajnues: Menaxhimi i Projekteve Bazuar në Rezultate

 • Publikuar më: 29 Korrik, 2017
 • 0

Fondacioni per Zhvillimin e Mirdites dhe Agjensia e Zhvillimit Rajonal Lezhe (LERDA), me mbeshtetjen e Agjensise se Zhvillimit Austriak, Köstinger Consulting dhe Bashkisë Mirditë organizojnë: Seminar Trajnues “Menaxhimi i Projekteve Bazuar në Rezultate” Menaxhimi i Projekteve Bazuar në Rezultate është e kundërta e Menaxhimit të Projekteve Bazuar në aktivitete. Menaxhimi i Projekteve Bazuar në Rezultate …

Lexo të plotë

Njoftim- Kësti i parë për taksat dhe tarifat vendore

 • Publikuar më: 04 Korrik, 2017
 • 0

Të nderuar taksapagues! Ju kujtojmë: Afati i pagesës së këstit të parë për taksat dhe tarifat vendore është më datë 10 Korrik 2017. Pas kësaj date aplikohet kamatvonesa, e cila përllogaritet nga sistemi, sipas njoftimit të marrë nga ana juaj.

Lexo të plotë
sqAlbanian
sqAlbanian