2Pas një procesi të gjatë studimor dhe konkurues, është realizuar stema e bashkisë Mirditë, me fitues magjistër të dizajnit grafik nga Theranda-Kosovë, Refki Gollopeni.

Për një realizim sa më të saktë dhe perfaqesues në elementë të stemës së bashkisë Mirditë, ka patur një organizim transparent, realizuar përmes disa fazave konkuruese.

Fillimisht, me urdhër nr 08, datë 20.01. 2016 të kryetarit të bashkisë z.Ndrec Dedaj, mbështetur në ligjet përkatëse, u ngrit komisioni këshillimor 3me studiues, publicistë, artistë e intelektualë në Mirditë dhe jashtë saj, për të ardhur më pas në hartimin e një procedure transparente për realizimin e stemës së re.

Kështu u bë publike ky proces duke ftuar konkurues në Mirditë apo jashtë saj përmes portalit të bashkisë Mirditë. Pati interesim të madh në këtë konkurim, ndaj 14 syresh paraqitën punimet e tyre, të cilat u morën në shqyrtim në një takim të hapur për publikun në fazën e parë më 10 shkurt 2016. Nga faza e parë u selektuan pesë pjesëmarrës me punimet më të mira, që ishin më afër idesë për një stemë sa më përfaqësuese për Mirditën, mbështetur në shkencën e heraldikës dhe në një qasje sa më të saktë historike për krahinën.

Më pas pesë të4 interesuarve iu dha mundësia në një takim të dytë në Tiranë me komisionin, të ishte prezent dhe studiuesi dhe njohës i heraldikës kombëtare Moikom Zeqo, ku u përcaktuan më qartë dhe elementët më përfaqësues, qe duheshin ref5lektuar në punimin për stemën e bashkisë Mirditë.

Kësisoj, 4 të interesuar e vazhduan garën, për të ardh në fazën përfundimtare më 21 mars 2016, ku pas diskutimeve në komision me shumicë votash, u morën në konsideratë për të diskutuar te kater modelet: atë të Artan Toma, Gjoke Pepa, Refki Gollopenit dhe Viktor Cupi.

Komisioni debatoi gjate rreth këtyre punimeve dhe u ndal më pastaj më shumë në dy punimet që u cilësuan unanimisht si më të spikaturat; ai i Refki Gollopenit dhe Gjokë Pepës. Me shumicë votash komisioni percaktoi për të paraqitur në këshillin e bashkisë Mirditë punimin e sjellë nga Refki Gollopeni, magjistër i dizajnit dhe grafikës.

Refki Gollopeni,6 mjeshtër i grafikës me eksperiencë në stemat e Kosovës dhe më gjerë, paraqiti 5 variante te stemes dhe gjithe mekanizmin ku perdoret ajo si në flamurin e bashkisë, në dokumenta zyrtare, medalione, mirenjohje, suvenire etj etj.

Në sqarimin e tij ai ka përmbledhur se “Stema e bashkisë së Mirditës është e thjeshtë dhe përmbajtësore që paraqet karakterin, traditën, besimin, energjinë pozitive të njerëzve të mençur, të guximshëm, mikpritës, bujarë si dhe veprimtarinë etnokulturore7 patriotike, historike dhe ekonomike të mirditasëve”.

Në stemë janë vendosur elementet simbolike siç janë:

 

a)- Shqiponja e Arbrit:

Eshtë e punuar 8në formë grafike bashkëkohore, që simbolizon lidhjen historike dhe traditën shtetformuese të Mirditës, e cila në vitet 1160 deri në vitin 1216, është dokumentuar nga burimet historike si qendër e Principatës së Arbrit.

b)-Element i mburojës:

Simbolizon këtë qëndresë stoike dhe të papërsëritshme, qëndresë në luftë për liri, për dije, për kulturë dhe për shqiptarizëm. 9Prandaj ajo përbën një element emblematik të kësaj treve.

c)- Kompanjeli i kishës së Oroshit:

Është simboli i besimit, traditës, arkitekturës dhe si element i përkujtimit të rilindasve dhe patriotëve mirditorë. Është i pari shkrim shqip prej një kleriku katolik pra Ipeshkëvit Pal Engjelli, apo i pari libër në shqip prej një kleriku katolik, Gjon Buzuku për të vazhduar me shoqërinë “Bashkimi”, e drejtuar nga abati i famshem i Mirdites, Prend Doci. 10Janë kishat katolike në malet e Veriut të Shqiperisë, pra dhe në Mirditë të kthyera në çerdhe të kulturës dhe të dijës, të identitetit kombëtar, që e mbajnë fort të lidhur këtë trevë me shqiptarizmën dhe atdhetarizmin. Prandaj nuk mund të neglizhohej ky element për t’u vendosur në stemën heraldike të kësaj treve.

d)- Kalaja – Kulla:

Simbolizon traditën, zhvillimin e trungut familjar arbëror, më pas të Dukagjinëve, e pas 1570 në Mirditë  me unitetin e 12 bajraqeve. Kalaja, kulla janë simbol i qëndresës ,pranë kalasë janë vendosur edhe majet e shtizave të 12 bajraqeve që simbolizojnë unitetin dhe gadishmërinë për mbrojtjen e vendit.

Të gjithë këto elemente duke u mbështetur në parimet heraldike, përputhen estetikisht, por dhe lehtësisht të përdorëshme në të gjithë elementet zyrtare dhe ballafaques me publikun apo me institucionet brenda dhe jashtë vendit.

Është përdorur ngjyra e kuqe, që së pari, është ngjyra e11 shqiptarizmës, ngjyra e flamurit kombëtar. Ngjyra e verdhë e ndritur pasi vetë kjo trevë është njëra ndër përpunueset e bakrit dhe arit si ndërlidhje me pirustët apo epokat e mëpastajme. Këto dy ngjyra u alternuan me ngjyrat e tjera për të pasqyruar edhe shpirtin e pasur dhe estetik të mirditasit të përdorur në veshjen apo punimet artizanale të kësaj treve

Autori eshte kujdesur që të mos ndërlikohej, por të ishte një stemë funksionale, lehtësisht e përdorëshme , sa më identitare dhe përfaqësuese.

Gjithashtu aty ruhen dhe jepen elementet përfaqësuese, që e identifikojnë fort këtë trevë e që e bëjnë unike atë, por duke ruajtur elementin kombëtar dhe atdhetar.

Pas kësaj me shumicë votash, komisioni vendosi t’i rekomadojë këshillit të bashkisë si stemën më përfaqësuese, atë të Refki Gollopenit nga Kosova, me mendimin për të përmirësuar disa detaje teknike.

Stema do te perdoret për:

– Vendimet dhe Aktet e Këshillit të Bashkisë Mirditë;

– Urdhrat dhe udhëzimet e kryetarit të bashkisë;

-Dokumentet e krijuara nga bashkia dhe institucionet vartëse etj.

 

Përmasat e stemës janë si më poshtë:

-Në varësi të madhësisë që kërkohet për ambjente të ndryshme, dhënë sipas modelit të paraqitur në zhkallën zvogëluese dhe zmadhuese.

-Për flamurin: dimensionet 100 x 150 me thekë anash.

-Dimensionet e flamurit të vogël për tavolinë 21 cm X 16 cm

 

Ngjyrat për stemën, flamurin dhe për suveniret:

E verdhë e ndritur, Light Yelow C: 0 M:0 Y:60 K:0.  E kuqe boj gjaku, Red C: 19 M:100 Y:100 K:18

Për prodhimin e stemës do të ndiqet procedura përkatëse me specialistë në studio të licensuara për vulat dhe simbolet.

Përgatiti: A. Ndoja